pbcopy i pbpaste: manipulowanie schowkiem z poziomu linii poleceń

Kopiowanie i wklejanie jest jedną z najczęściej wykonywanych akcji przez użytkowników komputera. Narzędzia pbcopy i pbpaste znajdujące się w MacOS pozwalają te zadania wykonywać z poziomu linii komend. Możemy bezpośrednio wstawiać do schowka zawartość pliku czy rezultat wykonania komendy, jak również wyświetlać zawartość schowka lub zapisać go do pliku. Przejdźmy przez kilka przykładów aby zaprezentować możliwości tego prostego narzędzia. 

Czytaj więcej o pbcopy i pbpaste: manipulowanie schowkiem z poziomu linii poleceń

Raspberry PI – wygaszanie ekranu

Ostatnio wpadł mi w ręce nowy Raspberry PI 3. Miał on być podpięty pod telewizor i prezentować dashboard ze statystykami, czyli cały czas miały się wyświetlać różne kolorowe wykresy. Wszystko było w porządku do momentu gdy ekran zrobił się cały czarny. Ruszenie myszką wybudziło go i znów zaczął prezentować wykresy. Aby zapobiec wygaszaniu ekranu trzeba […]

Pakowanie i rozpakowywanie plików z poziomu konsoli

Tworzenie archiwów: tar cf nazwa_archiwum.tar katalog/ tar czf nazwa_archiwum.tar.gz katalog/ tar cjf nazwa_archiwum.tar.bz2 katalog/ Wypakowywanie archiwów: tar xf nazwa_archiwum.tar tar xzf nazwa_archiwum.tar.gz tar xjf nazwa_archiwum.tar.bz2 Dodanie v w parametrach włącza verbose mode czyli wypisuje jakie pliki pakuje/wypakowuje: tar cvf nazwa_archiwum.tar katalog/