Spring Boot – Widoki

W poprzednich postach pisałem jak zacząć przygodę ze Spring Bootem oraz jak się połączyć z bazą danych. Dotychczas dane do przeglądarki zwracane były jako stringi. Jak już pewnie się domyślasz istnieją lepsze sposoby aby ładnie zaprezentować nasze dane, a do tego oddzielić logikę aplikacji od prezentacji.

Spring wspiera różne technologie widoków. Od tradycyjnych JSP(http://pl.wikipedia.org/wiki/JavaServer_Pages), do Themyleaf (http://www.thymeleaf.org/), Twig (http://twig.sensiolabs.org/, implementacja dla Javy JTWIG: http://jtwig.org/), FreeMarker, Groovy czy Velocity.

Widoki JSP mają kilka znanych ograniczeń, przez co powinny być unikane. Osobiście lubię widoki TWIG dlatego skupie się na nich, inne silniki szablonów implementuje się w analogiczny sposób.

Kod źródłowy gotowego projektu można znaleźć pod adresem: https://github.com/mloza/spring-boot-views

Konfiguracja początkowa

Możesz użyć projektu z poprzedniego postu: http://blog.mloza.pl/spring-boot-szybkie-tworzenie-aplikacji-web-w-javie/. W takim wypadku możesz pominąć ten rozdział.

Zacznijmy od stworzenia nowego projektu Maven i dodaniu następujących elementów w pom.xml:

Całość powinna wyglądać mniej więcej tak:

Następnie potrzebujemy klasę uruchamiającą projekt. Powinna wyglądać w ten sposób:

Możemy już uruchomić aplikację, gdy na konsoli pojawi się wpis:

W przeglądarce wklepujemy adres: http://localhost:8080/ pod którym powinna ukazać się strona błędu jak poniżej:
Widok błędu

Konfiguracja JTWIG

Pierwszym krokiem jest dodanie kolejnej zależności do pom.xml:

Następnie musimy powiedzieć Springowi gdzie ma szukać naszych widoków. Robimy to poprzez utworzenie klasy z adnotacją @Configuration. Klasa ta dostarczy Bean, który zostanie użyty do rozwiązywania widoków:

Teraz potrzebujemy kontroler, który obsłuży wywołanie, zacznijmy od najprostszej wersji:

Stwórzmy teraz widok. W katalogu src/main/resources/views/ dodajemy plik index.twig, klasycznie o treści:

I to już prawie wszystko, ostatnim krokiem jest poinformowanie Springa, że powinien szukać naszych klas i rozwiązywać konfigurację. Jeśli wszystkie klasy zostały umieszczone w jednym pakiecie powinien je wykryć automatycznie. Jeśli nie, to adnotację @ComponentScan w klasie Main należy zmodyfikować do postaci:

Po restarcie aplikacji i odświeżeniu strony powinniśmy otrzymać nasz widok.

Przekazywanie zmiennych do widoku

Użycie widoków pozwala na odseparowanie logiki aplikacji od sposobu prezentacji danych. Jednak dane te musimy jakoś przekazać z kontrolera do widoku. Najczęściej dane będą pochodzić z bazy danych, jednak dla uproszczenia dane zostaną stworzone w kontrolerze. Zmodyfikujmy kontroler do postaci:

Zwracana wartość została przypisana do zmiennej aby można było jej użyć przed zwróceniem z kontrolera. Następnie wywołujemy na niej metodę addObject(nazwa, wartość). Dzięki temu wartość przekazana do metody będzie widoczna w widoku pod wybraną nazwą. Możemy tutaj przekazywać zarówno prymitywy (int, long, double) jak i obiekty, tablice, listy. W tym przykładzie przekazujemy String i tablicę Stringów. Zacznijmy od wyświetlenia zmiennej greetings. W Twigu do zmiennych odwołujemy się poprzez {{ zmienna }}. Zmodyfikujmy widok do postaci:

Restartujemy aplikacje i odświeżamy przeglądarkę. Powinniśmy ujrzeć napis: Hello world from variable!

TIP: jeśli używasz IntelliJ, możesz uruchomić aplikację w trybie debugowania, wtedy wywołanie Make Project (Ctrl+F9) wystarczy aby zaktualizować widok. W ten sposób również można aktualizować klasy jeśli dokonujemy tylko zmian zawartości metod, zmiana interfejsu lub adnotacji wymaga pełnego restartu. Ten sam sposób powinien zadziałać w Eclipse jednak nie sprawdzałem tego.

Iterowanie po zmiennych

Wiemy już jak wyświetlić zmienną. Co jeśli chcemy wyświetlić zawartość tablicy? Dodajmy do widoku następujący kod:

Kod ten to nic innego jak pętla for na sterydach. Udostępnia ona też zmienną loop która posiada kilka ciekawych elementów jak np. aktualny index. Używając go możemy dodać numerację elementów:

W wyniku powinniśmy otrzymać coś podobnego:
przechwytywanie1

Podsumowanie

Umiemy już pracować z widokami. Opis składni szablonów TWIGa można znaleźć na stronie TWIGa oraz JTWIG. Aby użyć innego silnika szablonów wystarczy go dodać jako zależność do Mavena i zmienić ViewResolver. W kolejnym poście dodam więcej informacji o pracy z samymi szablonami Twiga i możliwościami jakie one dają.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.