files

Łączenie wielu plików w jeden na HDFS

Wiele małych plików na HDFS możemy połączyć w jeden większy za pomocą komendy: [crayon-5cebb028f1bc4982562369/] Musimy pamiętać, że odbywa się to sekwencyjnie, w jednym wątku.