short

Łączenie wielu plików w jeden na HDFS

Wiele małych plików na HDFS możemy połączyć w jeden większy za pomocą komendy: [crayon-5c407fe4098db412507024/] Musimy pamiętać, że odbywa się to sekwencyjnie, w jednym wątku.