Django + pyenv-vierualenv + mod_wsgi

Ostatnio potrzebowałem skonfigurować Django z Pythonem w wersji innej niż tą którą posiadam w systemie. Natknąłem się na pyenv który pozwala na posiadanie kilku wersji Pythona w systemie i uruchamianie programów z którą wersją chcemy. Sama instalacja pyenv i dodanie kolejnych wersji nie nastręcza problemów jednak pojawiają się one przy konfiguracji z Django i mod_wsgi do serwera Apache.

Instalacja pyenv

Cały proces instalacji opisany jest również na GitHub na stronie projektu: https://github.com/yyuu/pyenv-virtualenv.

Zaczynamy od pobrania projektu z githuba (jeżeli nie posiadasz gita możesz go zainstalować z oficjalnych repozytoriów, dla Ubuntu/Debiana będzie to komenda: apt-get install git). Następnie trzeba dodać do PATH bina z pyenv:

git clone https://github.com/yyuu/pyenv.git ~/.pyenv
echo 'export PYENV_ROOT="$HOME/.pyenv"' >> ~/.bash_profile
echo 'export PATH="$PYENV_ROOT/bin:$PATH"' >> ~/.bash_profile
echo 'eval "$(pyenv init -)"' >> ~/.bash_profile
source .bash_profile

Instalacja Pythona w wymaganej wersji

Gdy mamy już pyenv, instalujemy wybraną wersję Pythona, dla mnie będzie to 3.3.5

pyenv install 3.3.5
pyenv rehash

Kompilacja mod-wsgi

Kolejnym krokiem będzie pobranie mod_wsgi i kompilacja z użyciem wybranej wersji Pythona:

wget https://github.com/GrahamDumpleton/mod_wsgi/archive/4.1.3.tar.gz
tar -xvf 4.1.3.tar.gz
cd mod_wsgi-4.1.3/
./configure --with-python=/home/michal/.pyenv/versions/3.3.5/bin/python
LD_RUN_PATH=/home/michal/.pyenv/versions/3.3.5/lib make
install
sudo make install
sudo a2enmod wsgi

Po zainstalowaniu i dodaniu do apache należy jeszcze skonfigurować mod_wsgi aby uruchamiał Django. Do /etc/apache2/httpd.conf dodałem wpis:

WSGIPythonPath /var/django-site

    WSGIScriptAlias / /var/django-site/crm/wsgi.py

    
        
            Allow from all
        
    
    Alias /static/ /var/django-site/crm/static/

Pozostaje jeszcze restart serwera Apache i to wszystko:

sudo service apache2 restart

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *