Dodanie unikalnej kolumny do istniejącej tabeli w Django

Czasami zachodzi potrzeba dodania nowej, unikalnej kolumny do istniejącego już modelu w Django. Niestety jeśli w tabelce istnieją już wpisy, otrzymamy błąd. W takim przypadku, dodanie nowej kolumny należy podzielić na 3 kroki. Stworzenie kolumny bez indeksu unikalnego, wygenerowanie unikalnych wartości, dodanie indeksu. Możemy to zrobić używając standardowego mechanizmu migracji, który znajduje się w Django. Zacznijmy od przykładowego kodu:

# -*- coding: utf-8 -*-
# Generated by Django 1.10.2 on 2017-02-21 18:47
from __future__ import unicode_literals

import common.functions
from django.db import migrations, models

def uniquify_keys_for_events(apps, schema_editor):
  events = apps.get_model("event", "Event").objects.all()
  for event in events:
    event.key = common.functions.generate_random_string_32()
    event.save()

class Migration(migrations.Migration):

  dependencies = [
    ('event', '0002_auto_20170102_1816'),
  ]

  operations = [
    migrations.AddField( # krok 1
      model_name='event',
      name='key',
      field=models.CharField(max_length=32, null=True),
    ),
    migrations.RunPython(uniquify_keys_for_events), # krok 2
    migrations.AlterField( # krok 3
      model_name='event',
      name='key',
      field=models.CharField(max_length=32, default=common.functions.generate_random_string_32, unique=True))
  ]

W przykładzie do modelu Event dodajemy kolumnę key która zawiera unikalny ciąg znaków. W pierwszym kroku tworzymy nową kolumnę. W kroku 2 przekazujemy do mechanizmu funkcje Pythona. Jako parametry otrzyma ona obiekty za pomocą których będzie mogła wykonywać operacje na bazie danych. W przykładowej funkcji wyciągamy wszystkie wiersze które znajdują się w bazie. Przechodzimy pojedynczo przez każdy element, generujemy losowy ciąg znaków i zapisujemy zmiany w bazie. Można przyjąć dowolną strategię generowania unikalnej wartości, dla liczb może to być po prostu kolejny numer. Gdy już mamy unikalne wartości w każdym wierszu tabelki, możemy na nią nałożyć indeks unikalny (krok 3).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *