Google Cloud Storage

W poprzednim poście pokazałem jak uzyskać dostęp do usług Google Cloud. Ten post pokaże w jaki sposób stworzyć pierwszy projekt i użyć Google Cloud Storage.

Wszystkie dane, które umieszczamy w cloud storage znajdują się w bucketach. Można o nich myśleć, jak o takich katalogach nadrzędnych. Każdy bucket musi posiadać unikalną nazwę w obrębie całego clouda (nie mogą istnieć 2 buckety o tej samej nazwie w obrębie całej usługi, różni użytkownicy nie mogą mieć bucketów o tej samej nazwie). W ramach bucketu możemy tworzyć pliki i foldery podobnie jak na dysku twardym.

Obsługa przez konsolę

Zacznijmy od stworzenia bucketu przez konsolę administracyjną. Aby tego dokonać należy wejść na http://cloud.google.com i kliknąć console [1] w prawym górnym rogu. Po wejściu na dashboard, wchodzimy w menu [2] i wyszukujemy pozycję Storage [3]. Po najechaniu na opcję w menu pojawi się pineska [4], jeśli ją klikniemy, ikonka Storage pojawi się na pasku skrótów [5] i będzie ona widoczna zawsze bez wchodzenia w menu.

console

menu

storage

Następnie klikamy create bucket [6]. W okienku, które się pojawiło nadajemy mu nazwę [7], reszta opcji pozostaje bez zmian. Nazwa może składać się z małych liter, podkreślenia (_) i pauzy (-).  Jeśli jest to nazwa domeny (w takim wypadku trzeba udowodnić, że to nasza domena), musi rozpoczynać się i kończyć literą lub liczbą i może zawierać kropkę (.). Klikamy create[8] i otrzymujemy nowy, pusty bucket.
create-bucketcreate-bucket-2Na ekranie powinniśmy mieć widok pustego bucketu, z opcjami przesłania plików (upload files), folderów (upload folder) i tworzenia folderów (create folder).

empty-bucket

Spróbujmy wrzucić coś do bucketu. Klikamy na upload files i wybieramy jakiś obrazek. Następnie tworzymy folder, przechodzimy do niego i wrzucamy kolejny obrazek. Jeśli nie masz pomysłu jaki obrazek wrzucić, możesz użyć kota z serem na głowie:

kot-z-serem

Programowa interakcja z Google Cloud Storage

Jak zawsze, gotowe kody można znaleźć na moim GitHubie pod adresem: https://github.com/mloza/google-cloud-storage

Usługa Cloud Storage byłaby bezużyteczna jeśli nie dało by się nią sterować z poziomu kodu. Google przygotowało odpowiednie biblioteki aby nam to umożliwić. Zacznijmy od stworzenia nowego projektu z wykorzystaniem Mavena i dodaniu zależności do pom.xml. Gotowy plik pom powinien wyglądać następująco:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0"
     xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
     xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
  <modelVersion>4.0.0</modelVersion>

  <groupId>pl.mloza</groupId>
  <artifactId>google-cloud-storage</artifactId>
  <version>1.0-SNAPSHOT</version>

  <dependencies>
    <dependency>
      <groupId>com.google.apis</groupId>
      <artifactId>google-api-services-storage</artifactId>
      <version>v1-rev72-1.22.0</version>
    </dependency>
  </dependencies>

  <build>
    <plugins>
      <plugin>
        <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
        <artifactId>maven-compiler-plugin</artifactId>
        <configuration>
          <source>1.8</source>
          <target>1.8</target>
        </configuration>
      </plugin>
    </plugins>
  </build>
</project>

W poprzednim poście (tutaj) pokazywałem jak wygenerować plik z kluczami dostępowymi. Będzie on nam teraz potrzebny. Należy go umieścić w katalogu resources. W moim przypadku nazywa się on client-secrets.json.

Listowanie bucketów

Zacznijmy od pierwszej operacji jaką jest wylistowanie bucketów w ramach projektu.

Na początek musimy stworzyć obiekt storage za pomocą buildera. Potrzebuje on do działania HttpTransport, Credential i JsonFactory. HttpTransport tworzy się bardzo prosto, natomiast credentiale trzeba utworzyć przy pomocy wspomnianego wcześniej pliku client-secrets.json. Cały kod wygląda następująco:

public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    try {
      HttpTransport httpTransport = GoogleNetHttpTransport.newTrustedTransport();
      JsonFactory jsonFactory = new JacksonFactory();
      Credential credential = GoogleCredential
          .fromStream(
              Main.class.getClassLoader()
                  .getResourceAsStream("client-secrets.json")) // 1
          .createScoped(Collections.singleton(StorageScopes.CLOUD_PLATFORM)); // 2

      Storage storage = new Storage.Builder(httpTransport, jsonFactory, credential)
          .setApplicationName("Test project") // 3
          .build();

      storage.buckets()
          .list("blog-test")
          .execute()
          .getItems()
          .forEach(i -> System.out.println(i.getName())); // 4
    } catch (GeneralSecurityException | IOException e) {
      e.printStackTrace();
    }
  }
}

Należy wskazać mu plik z kluczami do usługi [1], następnie określić jakie uprawnienia potrzebuje [2]. Gdy to już mamy możemy zbudować obiekt Storage do interakcji z Cloud Storage. Jako application name możemy podać cokolwiek [3] i powinno zadziałać. W kolejnym kroku wykonujemy listowanie [4], jako argument operacja przyjmuje project id (nie mylić z Project Name) w ramach którego utworzony został bucket. Jeśli wszystko zostało poprawnie ustawione w konsoli powinniśmy zobaczyć nazwę utworzonego bucketu.

Zanim przejdziemy dalej posprzątajmy troszkę kod aby ułatwić tworzenie kolejnych operacji.

W pakiecie util tworzę sobie klasę CredentialsProvider o następującej zawartości:

public class CredentialsProvider {
  public static Credential authorize() {
    try {
      return GoogleCredential.fromStream(CredentialsProvider.class.getClassLoader().getResourceAsStream("client-secrets.json"))
          .createScoped(Collections.singleton(StorageScopes.CLOUD_PLATFORM));
    } catch (IOException e) {
      Throwables.propagate(e);
    }
    return null;
  }
}

Zapewni ona stworzenie credentiali. Następnie kod przenoszę do testu jednostkowego tak aby kolejne operacje można było dodawać jako kolejne testy. Po posprzątaniu kod przybiera postać:

public class GoogleCloudStorageTest {
  private static final String APPLICATION_NAME = "Test Application";

  private HttpTransport httpTransport;
  private Credential credential;
  private JsonFactory jsonFactory;
  private Storage storage;

  @BeforeClass
  public void setUp() throws Exception {
    try {
      httpTransport = GoogleNetHttpTransport.newTrustedTransport();
      credential = CredentialsProvider.authorize();
      jsonFactory = new JacksonFactory();
      storage = new Storage.Builder(httpTransport, jsonFactory, credential).setApplicationName(APPLICATION_NAME).build();
    } catch (GeneralSecurityException | IOException e) {
      e.printStackTrace();
    }
  }

  @Test
  public void listBuckets() throws Exception {
    storage.buckets()
        .list("test-ocr-on-googl")
        .execute()
        .getItems()
        .forEach(i -> System.out.println(i.getName()));
  }
}

Listowanie zawartości bucketu

Kod jest bardzo prosty i podobny do poprzedniego:

  @Test
  public void listBucket() throws Exception {
    storage.objects()
        .list("blog-test") // 1
        .execute()
        .getItems()
        .forEach(i -> System.out.println(i.getName()));
  }

Tym razem należy podać nazwę bucketu który chcemy wylistować [1]. Jeśli nazwa jest prawidłowa i mamy uprawnienia do tego bucketu powinniśmy dostać coś w tym rodzaju:

folder1/ //1
folder1/kot-z-serem.jpg //2
kot-z-serem.jpg

Zwróć uwagę, że folder jest listowany jako oddzielny obiekt [1], a plik w folderze listowany jest z nazwą folderu [2].

Możemy również ustawić prefix jeśli chcemy wylistować zawartość folderu:

  @Test
  public void listBucketWithPrefix() throws Exception {
    storage.objects()
        .list("blog-test")
        .setPrefix("fol") // 1
        .execute()
        .getItems()
        .forEach(i -> System.out.println(i.getName()));
  }

Prefix został ustawiony jako fol, i zostały wylistowane wszystkie elementy zaczynające się od tej nazwy, czyli folder1/ i folder1/kot-z-serem.jpg.

Pobieranie obiektów

Kolejną operacją jest pobranie obiektu z bucketu:

  @Test
  public void getObjectFromBucket() throws Exception {
    storage.objects()
        .get("blog-test", "kot-z-serem.jpg") //1
        .executeMediaAndDownloadTo(new FileOutputStream("kot-z-serem.jpg")); //2
  }

Kod trochę się różni od poprzednich przykładów. Operacja jako argumenty przyjmuje nazwę bucketu i nazwę obiektu [1]. Następnie zamiast execute wywołujemy executeMediaAndDownloadTo, które jako argument przyjmuje OutputStream, do którego zapisze wynik operacji [2]. Jeśli wszystko przebiegło pomyślnie, w katalogu projektu powinien pojawić się nowy obrazek pobrany z Cloud Storage.

Wysyłanie obiektów

  @Test
  public void uploadObjectToBucket() throws Exception {
    InputStreamContent mediaContent = new InputStreamContent("image/jpeg", new FileInputStream("kot-z-serem-x.jpg")); // 1
    storage.objects()
        .insert("blog-test", null, mediaContent) // 2
        .setName("kot-z-serem-x.jpg") // 3
        .execute();

    listBucket(); //4
  }

Jest to chyba najbardziej skomplikowana operacja z przedstawionych, wymaga 2 linijek kodu 🙂 Najpierw tworzymy InputStream z którego będziemy czytać zawartość pliku [1], biblioteka wymaga aby podać również typ pliku. Jeśli nie znamy typu można podać „application/octet-stream” lub po prostu null, też zadziała. Następnie podajemy nazwę bucketu [2] do którego ma zostać wysłany obiekt. Ustawiamy nazwę obiektu w buckecie [3] i wysyłamy plik poprzez execute. Ostatnią linijką jest wylistowanie zawartości bucketu [4] aby upewnić się, że plik tam trafił.

Usuwanie obiektów

Usuwanie jest bardzo proste i wymaga podania tylko nazwy bucketu oraz nazwy obiektu do usunięcia:

  @Test
  public void deleteObjectToBucket() throws Exception {
    storage.objects()
        .delete("blog-test", "kot-z-serem-x2.jpg")
        .execute();

    listBucket();
  }

Podsumowanie

Powinieneś teraz umieć wykonać proste operacje w ramach Google Cloud Storage z poziomu kodu. Operacje te są wystarczające aby zarządzać zawartością bucketów. Cloud Storage jest podstawową usługą w ramach Google Cloud, często trzeba wysłać plik do bucketu aby był dostępny dla innych usług. W kolejnych wpisach postaram się zademonstrować, jak można w praktyce użyć Cloud Storage, na przykład z wykorzystaniem Google Visio do rozpoznawania tekstu na obrazkach.

1 myśl na “Google Cloud Storage”

 1. Pingback: Najlepsze Polskie Blogi Cloud Computing - Chmurowisko

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *