Google Cloud Vision – czyli rozpoznawanie obrazów w chmurze, część 1: OCR

Google udostępniło API pozwalające na rozpoznawanie obrazów. W liście funkcjonalności możemy znaleźć wiele ciekawych pozycji:

 • Label Detection – kategoryzowanie zawartości obrazka, możemy otrzymać informację, że na obrazku znajduje się zwierzę,
 • Explicit Content Detection – wykrywanie nieodpowiedniej zawartości – takiej jak przemoc czy treści dla dorosłych
 • Logo Detection – wykrywa logo znanych marek,
 • Landmark Detection – wykrywanie znanych budowli,
 • Optical Character Recognition (OCR) – rozpoznawanie tekstu,
 • Face Detection – wykrywanie twarzy na zdjęciu,
 • Image Attributes – podaje informacje o obrazie, np. dominujący kolor

W tym poście pokażę jak skorzystać z rozpoznawania tekstu na przykładzie zdjęcia paragonu 🙂

Jak zawsze przykładowy kod można znaleźć na moim GitHubie w postaci gotowego do uruchomienia projektu. Kod z postu znajduje się pod adresem: https://github.com/mloza/google-cloud-storage

Chciałem jeszcze wcześniej wspomnieć o bardzo ważnej rzeczy, a mianowicie Vison API nie rozpoznaje polskich znaków, wspiera tylko alfabet łaciński. Jednak w zamian oferuje pierwsze 1,000 requestów do API za darmo.

Punktem wyjścia będzie projekt z poprzedniego postu o Google Cloud Storage, tam pokazywałem jak się uwierzytelnić i jak wysłać coś do chmury. Tym razem też musimy przesłać obrazek do Cloud Storage przed jego przetworzeniem. Jak już wspomniałem wcześniej naszą ofiarą będzie zdjęcie paragonu:
2016-05-29 15.15.57

Zdjęcie jest wyraźne, paragon lekko pomięty ale wciąż bardzo czytelny. Nie powinno być problemu z rozpoznaniem zawartości. Zatem do dzieła.

Przesłanie obrazka do bucketu.

Autoryzacja i tworzenie obiektów API opisywałem w poprzednim poście. Kod znajduje się również w GitHubie. Dla przypomnienia kod, który tworzy klienta Google Cloud Storage wygląda następująco:

HttpTransport httpTransport = GoogleNetHttpTransport.newTrustedTransport();
JsonFactory jsonFactory = new JacksonFactory();
Credential credential = GoogleCredential
  .fromStream(
    Main.class.getClassLoader()
      .getResourceAsStream("client-secrets.json")) 
  .createScoped(Collections.singleton(StorageScopes.CLOUD_PLATFORM));

Storage storage = new Storage.Builder(httpTransport, jsonFactory, credential)
  .setApplicationName("Test project")
  .build();

Pierwszym krokiem jest przesłanie zdjęcia do chmury, gdzie usługa Vision będzie mogła się do niego dostać. Odpowiada za to następujący kod:

InputStreamContent mediaContent = new InputStreamContent("image/jpeg", 
        getClass().getClassLoader().getResourceAsStream(PICTURE_NAME));
    
StorageObject object = storage
    .objects()
    .insert(BUCKET, null, mediaContent)
    .setName(PICTURE_NAME)
    .execute();

System.out.println("Adres przesłanego obrazu: "+object.getSelfLink());

Mamy już obrazek w buckecie, Yay!

Rozpoznawanie tekstu

Potrzebujemy nowej zależności w pom.xml do biblioteki vision:

 <dependency>
  <groupId>com.google.apis</groupId>
  <artifactId>google-api-services-vision</artifactId>
  <version>v1-rev15-1.22.0</version>
</dependency>

Podobnie jak do Storage tworzymy sobie klienta Vision, który pozwoli nam na wywoływanie metod z API:

 Vision visionClient = new Vision.Builder(httpTransport, jsonFactory, credential)
    .setApplicationName(APPLICATION_NAME)
    .build();

Mając klienta możemy przejść do wywołania żądania przetworzenia obrazu. Jest ono dość duże w porównaniu z poprzednimi przykładami kodu:

Image image = new Image().setSource(new ImageSource() //1
    .setGcsImageUri("gs://" + BUCKET + "/" + PICTURE_NAME));

Feature annotateFeature = new Feature() //2
    .setType("TEXT_DETECTION");

AnnotateImageRequest annotateImage = new AnnotateImageRequest() // 3
    .setFeatures(Collections.singletonList(annotateFeature))
    .setImage(image);

BatchAnnotateImagesResponse text_detection = visionClient // 4
    .images()
    .annotate(
        new BatchAnnotateImagesRequest()
            .setRequests(Collections.singletonList(annotateImage)))
    .execute();

System.out.println(text_detection.getResponses().get(0).getTextAnnotations()); //5

Najpierw tworzymy obiekt reprezentujący nasz obrazek, podając url w postaci gs://nazwa-bucketu/nazwa-obrazka.jpg [1]. Następnie tworzymy obiekt, który będzie reprezentował, co chcemy otrzymać z obrazka, w naszym przypadku będzie to rozpoznawanie tekstu [2]. Kolejnym krokiem jest stworzenie obiektu zapytania, przekazując mu wcześniej stworzony obrazek oraz wymagany tryb przetwarzania [3]. Ostatnim krokiem jest wysłanie zapytania z użyciem wcześniej stworzonego klienta [4]. W jednym zapytaniu możemy przekazać większą ilość obrazków do przetworzenia, jeśli zajdzie taka potrzeba.

W odpowiedzi dostaniemy JSON, który zawiera pełny tekst z obrazka oraz poszczególne słowa/fragmenty wraz z koordynatami, w którym miejscu został rozpoznany. Odpowiedź z serwisu dotycząca naszego testowego zdjęcia paragonu wygląda następująco (uwaga, 1429 linii po sformatowaniu!):

[
  {
    "boundingPoly": {
      "vertices": [
        {
          "x": 337,
          "y": 801
        },
        {
          "x": 2242,
          "y": 801
        },
        {
          "x": 2242,
          "y": 2787
        },
        {
          "x": 337,
          "y": 2787
        }
      ]
    },
    "description": "SKLEP \"ZABKA'' Z3816\nul. Mogilska 59, 31-545 Krakow\nPHU \"DANA\"\nNIP 678-185-16-34\n2016-05-29\nnr Wydr 808669\nPARAGON FISKALNY\nMLEKO KONECKIE D\n2,50 zh. 2,50 D\nMLEKO KONECKIE D 1 2,50 zt, 2,50 D\nSprzed. opod. PTU D\n5,00\nKwota D 05,00%\n0,24\nPodatek PTU\n0,24\nSUMA PLN\n5,00\n0003241 5 MACIEK\n08:43\n1EIOS-NLNTD-0GXTD-ON09 G-XYUSE\nBAE 13112254\nPtatno\na kred\n5,00\n501782\n",
    "locale": "pl"
  },
  {
    "boundingPoly": {
      "vertices": [
        {
          "x": 876,
          "y": 801
        },
        {
          "x": 1089,
          "y": 801
        },
        {
          "x": 1089,
          "y": 898
        },
        {
          "x": 876,
          "y": 898
        }
      ]
    },
    "description": "SKLEP"
  },
  {
    "boundingPoly": {
      "vertices": [
        {
          "x": 1133,
          "y": 801
        },
        {
          "x": 1432,
          "y": 801
        },
        {
          "x": 1432,
          "y": 898
        },
        {
          "x": 1133,
          "y": 898
        }
      ]
    },
    "description": "\"ZABKA''"
  },
  {
    "boundingPoly": {
      "vertices": [
        {
          "x": 1475,
          "y": 801
        },
        {
          "x": 1693,
          "y": 801
        },
        {
          "x": 1693,
          "y": 898
        },
        {
          "x": 1475,
          "y": 898
        }
      ]
    },
    "description": "Z3816"
  },
  {
    "boundingPoly": {
      "vertices": [
        {
          "x": 662,
          "y": 898
        },
        {
          "x": 778,
          "y": 898
        },
        {
          "x": 778,
          "y": 1009
        },
        {
          "x": 662,
          "y": 1009
        }
      ]
    },
    "description": "ul."
  },
  {
    "boundingPoly": {
      "vertices": [
        {
          "x": 825,
          "y": 898
        },
        {
          "x": 1167,
          "y": 898
        },
        {
          "x": 1167,
          "y": 1009
        },
        {
          "x": 825,
          "y": 1009
        }
      ]
    },
    "description": "Mogilska"
  },
  {
    "boundingPoly": {
      "vertices": [
        {
          "x": 1212,
          "y": 898
        },
        {
          "x": 1337,
          "y": 898
        },
        {
          "x": 1337,
          "y": 1009
        },
        {
          "x": 1212,
          "y": 1009
        }
      ]
    },
    "description": "59,"
  },
  {
    "boundingPoly": {
      "vertices": [
        {
          "x": 1386,
          "y": 898
        },
        {
          "x": 1648,
          "y": 898
        },
        {
          "x": 1648,
          "y": 1009
        },
        {
          "x": 1386,
          "y": 1009
        }
      ]
    },
    "description": "31-545"
  },
  {
    "boundingPoly": {
      "vertices": [
        {
          "x": 1692,
          "y": 898
        },
        {
          "x": 1959,
          "y": 898
        },
        {
          "x": 1959,
          "y": 1009
        },
        {
          "x": 1692,
          "y": 1009
        }
      ]
    },
    "description": "Krakow"
  },
  {
    "boundingPoly": {
      "vertices": [
        {
          "x": 1086,
          "y": 1010
        },
        {
          "x": 1214,
          "y": 1013
        },
        {
          "x": 1211,
          "y": 1107
        },
        {
          "x": 1083,
          "y": 1104
        }
      ]
    },
    "description": "PHU"
  },
  {
    "boundingPoly": {
      "vertices": [
        {
          "x": 1259,
          "y": 1013
        },
        {
          "x": 1512,
          "y": 1020
        },
        {
          "x": 1509,
          "y": 1114
        },
        {
          "x": 1256,
          "y": 1107
        }
      ]
    },
    "description": "\"DANA\""
  },
  {
    "boundingPoly": {
      "vertices": [
        {
          "x": 914,
          "y": 1101
        },
        {
          "x": 1037,
          "y": 1106
        },
        {
          "x": 1033,
          "y": 1206
        },
        {
          "x": 910,
          "y": 1201
        }
      ]
    },
    "description": "NIP"
  },
  {
    "boundingPoly": {
      "vertices": [
        {
          "x": 1082,
          "y": 1107
        },
        {
          "x": 1644,
          "y": 1132
        },
        {
          "x": 1640,
          "y": 1231
        },
        {
          "x": 1078,
          "y": 1207
        }
      ]
    },
    "description": "678-185-16-34"
  },
  {
    "boundingPoly": {
      "vertices": [
        {
          "x": 390,
          "y": 1208
        },
        {
          "x": 824,
          "y": 1227
        },
        {
          "x": 820,
          "y": 1313
        },
        {
          "x": 386,
          "y": 1294
        }
      ]
    },
    "description": "2016-05-29"
  },
  {
    "boundingPoly": {
      "vertices": [
        {
          "x": 1592,
          "y": 1236
        },
        {
          "x": 1680,
          "y": 1232
        },
        {
          "x": 1684,
          "y": 1332
        },
        {
          "x": 1596,
          "y": 1336
        }
      ]
    },
    "description": "nr"
  },
  {
    "boundingPoly": {
      "vertices": [
        {
          "x": 1722,
          "y": 1231
        },
        {
          "x": 1907,
          "y": 1223
        },
        {
          "x": 1911,
          "y": 1323
        },
        {
          "x": 1726,
          "y": 1331
        }
      ]
    },
    "description": "Wydr"
  },
  {
    "boundingPoly": {
      "vertices": [
        {
          "x": 1949,
          "y": 1220
        },
        {
          "x": 2236,
          "y": 1207
        },
        {
          "x": 2240,
          "y": 1307
        },
        {
          "x": 1953,
          "y": 1320
        }
      ]
    },
    "description": "808669"
  },
  {
    "boundingPoly": {
      "vertices": [
        {
          "x": 935,
          "y": 1321
        },
        {
          "x": 1254,
          "y": 1328
        },
        {
          "x": 1252,
          "y": 1433
        },
        {
          "x": 933,
          "y": 1426
        }
      ]
    },
    "description": "PARAGON"
  },
  {
    "boundingPoly": {
      "vertices": [
        {
          "x": 1294,
          "y": 1329
        },
        {
          "x": 1638,
          "y": 1336
        },
        {
          "x": 1636,
          "y": 1441
        },
        {
          "x": 1292,
          "y": 1434
        }
      ]
    },
    "description": "FISKALNY"
  },
  {
    "boundingPoly": {
      "vertices": [
        {
          "x": 379,
          "y": 1421
        },
        {
          "x": 602,
          "y": 1421
        },
        {
          "x": 602,
          "y": 1515
        },
        {
          "x": 379,
          "y": 1515
        }
      ]
    },
    "description": "MLEKO"
  },
  {
    "boundingPoly": {
      "vertices": [
        {
          "x": 642,
          "y": 1413
        },
        {
          "x": 983,
          "y": 1417
        },
        {
          "x": 981,
          "y": 1541
        },
        {
          "x": 640,
          "y": 1537
        }
      ]
    },
    "description": "KONECKIE"
  },
  {
    "boundingPoly": {
      "vertices": [
        {
          "x": 1029,
          "y": 1421
        },
        {
          "x": 1072,
          "y": 1421
        },
        {
          "x": 1072,
          "y": 1515
        },
        {
          "x": 1029,
          "y": 1515
        }
      ]
    },
    "description": "D"
  },
  {
    "boundingPoly": {
      "vertices": [
        {
          "x": 1547,
          "y": 1443
        },
        {
          "x": 1720,
          "y": 1443
        },
        {
          "x": 1720,
          "y": 1525
        },
        {
          "x": 1547,
          "y": 1525
        }
      ]
    },
    "description": "2,50"
  },
  {
    "boundingPoly": {
      "vertices": [
        {
          "x": 1765,
          "y": 1427
        },
        {
          "x": 1899,
          "y": 1429
        },
        {
          "x": 1897,
          "y": 1553
        },
        {
          "x": 1763,
          "y": 1551
        }
      ]
    },
    "description": "zh."
  },
  {
    "boundingPoly": {
      "vertices": [
        {
          "x": 1944,
          "y": 1443
        },
        {
          "x": 2140,
          "y": 1443
        },
        {
          "x": 2140,
          "y": 1525
        },
        {
          "x": 1944,
          "y": 1525
        }
      ]
    },
    "description": "2,50"
  },
  {
    "boundingPoly": {
      "vertices": [
        {
          "x": 2186,
          "y": 1443
        },
        {
          "x": 2233,
          "y": 1443
        },
        {
          "x": 2233,
          "y": 1525
        },
        {
          "x": 2186,
          "y": 1525
        }
      ]
    },
    "description": "D"
  },
  {
    "boundingPoly": {
      "vertices": [
        {
          "x": 377,
          "y": 1533
        },
        {
          "x": 588,
          "y": 1533
        },
        {
          "x": 588,
          "y": 1622
        },
        {
          "x": 377,
          "y": 1622
        }
      ]
    },
    "description": "MLEKO"
  },
  {
    "boundingPoly": {
      "vertices": [
        {
          "x": 640,
          "y": 1523
        },
        {
          "x": 981,
          "y": 1527
        },
        {
          "x": 980,
          "y": 1643
        },
        {
          "x": 639,
          "y": 1639
        }
      ]
    },
    "description": "KONECKIE"
  },
  {
    "boundingPoly": {
      "vertices": [
        {
          "x": 1024,
          "y": 1526
        },
        {
          "x": 1101,
          "y": 1527
        },
        {
          "x": 1100,
          "y": 1643
        },
        {
          "x": 1023,
          "y": 1642
        }
      ]
    },
    "description": "D"
  },
  {
    "boundingPoly": {
      "vertices": [
        {
          "x": 1255,
          "y": 1529
        },
        {
          "x": 1332,
          "y": 1530
        },
        {
          "x": 1331,
          "y": 1646
        },
        {
          "x": 1254,
          "y": 1645
        }
      ]
    },
    "description": "1"
  },
  {
    "boundingPoly": {
      "vertices": [
        {
          "x": 1547,
          "y": 1553
        },
        {
          "x": 1719,
          "y": 1553
        },
        {
          "x": 1719,
          "y": 1639
        },
        {
          "x": 1547,
          "y": 1639
        }
      ]
    },
    "description": "2,50"
  },
  {
    "boundingPoly": {
      "vertices": [
        {
          "x": 1762,
          "y": 1553
        },
        {
          "x": 1894,
          "y": 1553
        },
        {
          "x": 1894,
          "y": 1639
        },
        {
          "x": 1762,
          "y": 1639
        }
      ]
    },
    "description": "zt,"
  },
  {
    "boundingPoly": {
      "vertices": [
        {
          "x": 1944,
          "y": 1553
        },
        {
          "x": 2141,
          "y": 1553
        },
        {
          "x": 2141,
          "y": 1639
        },
        {
          "x": 1944,
          "y": 1639
        }
      ]
    },
    "description": "2,50"
  },
  {
    "boundingPoly": {
      "vertices": [
        {
          "x": 2186,
          "y": 1553
        },
        {
          "x": 2232,
          "y": 1553
        },
        {
          "x": 2232,
          "y": 1639
        },
        {
          "x": 2186,
          "y": 1639
        }
      ]
    },
    "description": "D"
  },
  {
    "boundingPoly": {
      "vertices": [
        {
          "x": 371,
          "y": 1743
        },
        {
          "x": 675,
          "y": 1743
        },
        {
          "x": 675,
          "y": 1841
        },
        {
          "x": 371,
          "y": 1841
        }
      ]
    },
    "description": "Sprzed."
  },
  {
    "boundingPoly": {
      "vertices": [
        {
          "x": 718,
          "y": 1743
        },
        {
          "x": 926,
          "y": 1743
        },
        {
          "x": 926,
          "y": 1841
        },
        {
          "x": 718,
          "y": 1841
        }
      ]
    },
    "description": "opod."
  },
  {
    "boundingPoly": {
      "vertices": [
        {
          "x": 973,
          "y": 1743
        },
        {
          "x": 1110,
          "y": 1743
        },
        {
          "x": 1110,
          "y": 1841
        },
        {
          "x": 973,
          "y": 1841
        }
      ]
    },
    "description": "PTU"
  },
  {
    "boundingPoly": {
      "vertices": [
        {
          "x": 1152,
          "y": 1743
        },
        {
          "x": 1196,
          "y": 1743
        },
        {
          "x": 1196,
          "y": 1841
        },
        {
          "x": 1152,
          "y": 1841
        }
      ]
    },
    "description": "D"
  },
  {
    "boundingPoly": {
      "vertices": [
        {
          "x": 1931,
          "y": 1778
        },
        {
          "x": 2129,
          "y": 1761
        },
        {
          "x": 2138,
          "y": 1862
        },
        {
          "x": 1940,
          "y": 1880
        }
      ]
    },
    "description": "5,00"
  },
  {
    "boundingPoly": {
      "vertices": [
        {
          "x": 363,
          "y": 1850
        },
        {
          "x": 581,
          "y": 1850
        },
        {
          "x": 581,
          "y": 1950
        },
        {
          "x": 363,
          "y": 1950
        }
      ]
    },
    "description": "Kwota"
  },
  {
    "boundingPoly": {
      "vertices": [
        {
          "x": 623,
          "y": 1850
        },
        {
          "x": 670,
          "y": 1850
        },
        {
          "x": 670,
          "y": 1950
        },
        {
          "x": 623,
          "y": 1950
        }
      ]
    },
    "description": "D"
  },
  {
    "boundingPoly": {
      "vertices": [
        {
          "x": 715,
          "y": 1850
        },
        {
          "x": 979,
          "y": 1850
        },
        {
          "x": 979,
          "y": 1950
        },
        {
          "x": 715,
          "y": 1950
        }
      ]
    },
    "description": "05,00%"
  },
  {
    "boundingPoly": {
      "vertices": [
        {
          "x": 1941,
          "y": 1888
        },
        {
          "x": 2125,
          "y": 1872
        },
        {
          "x": 2134,
          "y": 1975
        },
        {
          "x": 1950,
          "y": 1992
        }
      ]
    },
    "description": "0,24"
  },
  {
    "boundingPoly": {
      "vertices": [
        {
          "x": 356,
          "y": 1958
        },
        {
          "x": 663,
          "y": 1958
        },
        {
          "x": 663,
          "y": 2048
        },
        {
          "x": 356,
          "y": 2048
        }
      ]
    },
    "description": "Podatek"
  },
  {
    "boundingPoly": {
      "vertices": [
        {
          "x": 712,
          "y": 1958
        },
        {
          "x": 845,
          "y": 1958
        },
        {
          "x": 845,
          "y": 2048
        },
        {
          "x": 712,
          "y": 2048
        }
      ]
    },
    "description": "PTU"
  },
  {
    "boundingPoly": {
      "vertices": [
        {
          "x": 1941,
          "y": 2000
        },
        {
          "x": 2120,
          "y": 1992
        },
        {
          "x": 2124,
          "y": 2089
        },
        {
          "x": 1945,
          "y": 2097
        }
      ]
    },
    "description": "0,24"
  },
  {
    "boundingPoly": {
      "vertices": [
        {
          "x": 352,
          "y": 2070
        },
        {
          "x": 704,
          "y": 2070
        },
        {
          "x": 704,
          "y": 2240
        },
        {
          "x": 352,
          "y": 2240
        }
      ]
    },
    "description": "SUMA"
  },
  {
    "boundingPoly": {
      "vertices": [
        {
          "x": 790,
          "y": 2070
        },
        {
          "x": 1049,
          "y": 2070
        },
        {
          "x": 1049,
          "y": 2240
        },
        {
          "x": 790,
          "y": 2240
        }
      ]
    },
    "description": "PLN"
  },
  {
    "boundingPoly": {
      "vertices": [
        {
          "x": 1837,
          "y": 2113
        },
        {
          "x": 2196,
          "y": 2082
        },
        {
          "x": 2212,
          "y": 2268
        },
        {
          "x": 1853,
          "y": 2299
        }
      ]
    },
    "description": "5,00"
  },
  {
    "boundingPoly": {
      "vertices": [
        {
          "x": 349,
          "y": 2243
        },
        {
          "x": 656,
          "y": 2243
        },
        {
          "x": 656,
          "y": 2341
        },
        {
          "x": 349,
          "y": 2341
        }
      ]
    },
    "description": "0003241"
  },
  {
    "boundingPoly": {
      "vertices": [
        {
          "x": 725,
          "y": 2243
        },
        {
          "x": 795,
          "y": 2243
        },
        {
          "x": 795,
          "y": 2341
        },
        {
          "x": 725,
          "y": 2341
        }
      ]
    },
    "description": "5"
  },
  {
    "boundingPoly": {
      "vertices": [
        {
          "x": 838,
          "y": 2243
        },
        {
          "x": 1099,
          "y": 2243
        },
        {
          "x": 1099,
          "y": 2341
        },
        {
          "x": 838,
          "y": 2341
        }
      ]
    },
    "description": "MACIEK"
  },
  {
    "boundingPoly": {
      "vertices": [
        {
          "x": 1984,
          "y": 2282
        },
        {
          "x": 2200,
          "y": 2282
        },
        {
          "x": 2200,
          "y": 2361
        },
        {
          "x": 1984,
          "y": 2361
        }
      ]
    },
    "description": "08:43"
  },
  {
    "boundingPoly": {
      "vertices": [
        {
          "x": 616,
          "y": 2342
        },
        {
          "x": 1576,
          "y": 2362
        },
        {
          "x": 1574,
          "y": 2467
        },
        {
          "x": 614,
          "y": 2447
        }
      ]
    },
    "description": "1EIOS-NLNTD-0GXTD-ON09"
  },
  {
    "boundingPoly": {
      "vertices": [
        {
          "x": 1598,
          "y": 2363
        },
        {
          "x": 1887,
          "y": 2369
        },
        {
          "x": 1885,
          "y": 2474
        },
        {
          "x": 1596,
          "y": 2468
        }
      ]
    },
    "description": "G-XYUSE"
  },
  {
    "boundingPoly": {
      "vertices": [
        {
          "x": 1109,
          "y": 2471
        },
        {
          "x": 1242,
          "y": 2471
        },
        {
          "x": 1242,
          "y": 2572
        },
        {
          "x": 1109,
          "y": 2572
        }
      ]
    },
    "description": "BAE"
  },
  {
    "boundingPoly": {
      "vertices": [
        {
          "x": 1290,
          "y": 2463
        },
        {
          "x": 1642,
          "y": 2478
        },
        {
          "x": 1637,
          "y": 2582
        },
        {
          "x": 1285,
          "y": 2567
        }
      ]
    },
    "description": "13112254"
  },
  {
    "boundingPoly": {
      "vertices": [
        {
          "x": 337,
          "y": 2580
        },
        {
          "x": 603,
          "y": 2568
        },
        {
          "x": 606,
          "y": 2653
        },
        {
          "x": 341,
          "y": 2665
        }
      ]
    },
    "description": "Ptatno"
  },
  {
    "boundingPoly": {
      "vertices": [
        {
          "x": 1310,
          "y": 2578
        },
        {
          "x": 1353,
          "y": 2580
        },
        {
          "x": 1348,
          "y": 2673
        },
        {
          "x": 1305,
          "y": 2671
        }
      ]
    },
    "description": "a"
  },
  {
    "boundingPoly": {
      "vertices": [
        {
          "x": 1402,
          "y": 2586
        },
        {
          "x": 1578,
          "y": 2586
        },
        {
          "x": 1578,
          "y": 2680
        },
        {
          "x": 1402,
          "y": 2680
        }
      ]
    },
    "description": "kred"
  },
  {
    "boundingPoly": {
      "vertices": [
        {
          "x": 2011,
          "y": 2593
        },
        {
          "x": 2188,
          "y": 2587
        },
        {
          "x": 2191,
          "y": 2680
        },
        {
          "x": 2014,
          "y": 2686
        }
      ]
    },
    "description": "5,00"
  },
  {
    "boundingPoly": {
      "vertices": [
        {
          "x": 1923,
          "y": 2696
        },
        {
          "x": 2184,
          "y": 2693
        },
        {
          "x": 2185,
          "y": 2782
        },
        {
          "x": 1924,
          "y": 2785
        }
      ]
    },
    "description": "501782"
  }
]

 

Cały rozpoznany tekst w porównaniu z obrazkiem:

SKLEP "ZABKA'' Z3816
ul. Mogilska 59, 31-545 Krakow
PHU "DANA"
NIP 678-185-16-34
2016-05-29
nr Wydr 808669
PARAGON FISKALNY
MLEKO KONECKIE D
2,50 zh. 2,50 D
MLEKO KONECKIE D 1 2,50 zt, 2,50 D
Sprzed. opod. PTU D
5,00
Kwota D 05,00%
0,24
Podatek PTU
0,24
SUMA PLN
5,00
0003241 5 MACIEK
08:43
1EIOS-NLNTD-0GXTD-ON09 G-XYUSE
BAE 13112254
Ptatno
a kred
5,00
501782
2016-05-29 15.15.57

Jak widać, program poradził sobie całkiem dobrze z tym zadaniem, trochę trudności mu sprawiły polskie litery. Sprawdzałem jego działanie również z większym paragonem, gdzie literki już nie były tak wyraźne i wyniki były równie zadowalające, nie było już tak poprawnie jak w przykładzie, jednak wciąż większość była rozpoznana poprawnie. Przy cenach proponowanych przez Google wygląda to bardzo dobrze. Zastanawiam się tylko czy z powodu opublikowania API zmienili mechanizm reCaptchy z przepisywania słów na klikanie w obrazki :]

1 myśl na “Google Cloud Vision – czyli rozpoznawanie obrazów w chmurze, część 1: OCR”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *